• Chcesz lepiej poznać i zrozumieć siebie?
  • Masz problem w kontaktach i związkach z innymi?
  • Przypuszczasz, że Twoje obecne problemy mają źródła w historii Twojego życia?
  • Tworzysz z innymi niesatysfakcjonujące związki?
  • Szukasz możliwości zmiany?
  • Masz trudności w odnalezieniu przyczyn Swego złego stanu zdrowia i samopoczucia?
  • Nie możesz odnaleźć się w rzeczywistości?
  • Doświadczasz pustki i braku sens?
  • Pragniesz się lepiej przyjrzeć swojemu życiu?

U Nas znajdziesz pomoc !

Zapisy na terapie wyłącznie telefonicznie

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

Psychoterapia dorosłych
Psychoterapia dzieci

PSYCHOTERAPIA PAR I RODZIN

Konsultacja par i rodzin
Terapia rodzinna
Terapia pary

PSYCHOTERAPIA PAR I RODZIN

Oferujemy psychoterapeutyczną pomoc dla rodzin lub małżonków doświadczających głębokich problemów w codziennym funkcjonowania bądź to z powodu przeżywanego kryzysu bądź z powodu borykania się z objawami któregoś z członków rodziny.

Konsultacja par i rodzin
Terapia rodzinna
Terapia małżeńśka

INTERWENCJA KRYZYSOWA

Masz wrażenie, że świat się wali? ...

Interwencja obejmuje kilka - kilkanaście spotkań z psychologiem
w celu przezwyciężenia przełomowej sytuacji.

INTERWENCJA KRYZYSOWA

Forma indywidualnej pomocy dla osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej. W stanie cechujacym się silnym napięciem i dezorganizacją, w którym: ludzie doświadczają frustracji ważnych celów życiowych lub głębokiego naruszenia ich cyklów życiowych, a także zawodności dotychczasowych metod radzenia sobie.

Interwencja obejmuje kilka- kilkanaście spotkań z psychologiem w celu przezwyciężenia przełomowej sytuacji.